go to top icon

Όροι και Προϋποθέσεις

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.kalousos.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα kalousos.gr είναι πλήρως προσαρμοσμένο στους κανόνες του πλαισίου GDPR. Η εταιρεία Γ ΚΑΛΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα kalousos.gr ΔΕΝ αποκαλύπτει, πωλεί, παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε οποιονδήποτε , εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση ή άλλης δημόσιας αρχής. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με την Γ ΚΑΛΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτήν, καθώς επίσης και της διαβίβασης για το σκοπό αυτό των στοιχείων τούτων σε υπεύθυνους υπαλλήλους της Γ ΚΑΛΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται αποκλειστικά και υπεύθυνα από την Γ ΚΑΛΟΥΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Η εταιρεία μας διασφαλίζει ότι ο κάθε πελάτης της, όποτε το αιτηθεί, δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά του δεδομένα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και αν θεωρεί ότι κάποια από τα προσωπικά του στοιχεία είναι εσφαλμένα, ελλιπή, ή ανακριβή, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, καθώς και τη διαγραφή τους, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) www.kalousos.gr της εταιρείας με επωνυμία Γ. ΚΑΛΟΥΣΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής - Γράμμου 29, ΑΦΜ 999331551, ΔΟΥ Καλλιθέας, Αρ. ΓΕΜΗ 122328801000. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την Γ. ΚΑΛΟΥΣΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ισότοπο www.kalousos.gr. H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την Γ. ΚΑΛΟΥΣΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. από την στιγμή που θα λάβετε μέσω email σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας. Οι λοιπές ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση. Υποχρεούστε να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και ενημερώσετε αμέσως την Γ. ΚΑΛΟΥΣΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, αλλιώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

Ασφάλεια Σύνδεσης & Συναλλαγών

H σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα www.kalousos.gr γίνεται ασφαλής με τη χρήση HTTPS. Η ιστοσελίδα για την ασφάλεια της επικοινωνίας των δεδομένων χρησιμοποιεί κλειδί κρυπτογράφησης (SSL) μεγέθους 2.048 bits. Οι αγορές δε με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών εξασφαλίζονται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της τράπεζας Πειραιώς

Προϊόντα

Η Γ. ΚΑΛΟΥΣΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η Γ. ΚΑΛΟΥΣΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ισότοπο www.kalousos.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το 2107752048.

Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση ολοκλήρωσης καλώντας μας στο 2107752048 ή μέσω email στο info@kalousos.gr. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

Αποστολή - Παράδοση - Πληρωμή

Οι τρόποι αποστολής των προϊόντων, το κόστος μεταφοράς τους και οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής περιγράφονται αναλυτικά εδώ

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις αναλυτικές περιγραφές των προϊόντων και αφορούν εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή). Η Γ. ΚΑΛΟΥΣΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Γ. ΚΑΛΟΥΣΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής της παραγγελίας σας είναι τρεις (3):

1. Αντικαταβολή

2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση της κατάθεσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των προϊόντων

3. Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της EveryPay (υποστηρίζεται δυνατότητα άτοκων δόσεων)

Επιστροφές Προϊόντων (Δικαίωμα Υπαναχώρησης)

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς καμία αδικαιολόγητη μείωση της αξίας τους. Απαραίτητη είναι επίσης η επίδειξη του παραστατικού αγοράς. Η επιστροφή των προϊόντων δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από αιτιολογία ενώ τα χρήματα που επιστρέφονται στον αγοραστή συμπεριλαμβάνουν το αρχικό κόστους αποστολής των προϊόντων. Τα χρήματα οφείλουν να επιστραφούν εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, μπορεί να καθυστερήσει η επιστροφή των χρημάτων εάν δεν λάβουμε τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης στην περίπτωση:

  • Προμήθειας αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα
  • Προμήθειας αγαθών τα οποία είναι σφραγισμένα και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προστασίας της υγείας ή λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

Δικαίωμα Καταναλωτή για Καταγγελία

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από τo ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.kalousos.gr, μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πλατφόρμας της ΕΕ για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.